دپارتمان ها

white224

آنچه در دنیای واقعی انجام می دهیم …

بررسی اجمالی دپارتمان ها

متخصصین ما تجربه و دانش حرفه ای را ارائه می دهند

دپارتمان آموزشی

نیاز های آموزش کارکنانی که فعالیت هایشان موثر بر کیفیت می باشد دراین واحد مورد بررسی قرار گرفته و براساس نیازسنجی دوره های آموزشی مناسب توسط مدرسین داخل و خارج شرکت برگزار می شود. اثر بخشی دوره های آموزشی به طور مدون و سیستماتیک مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دپارتمان برنامه ریزی

واحد برنامه ریزی ضمن کنترل دقیق موجودی ها و کسری های مواد اولیه، قطعات، محصولات و ظرفیت های تولید، مسئولیت های هماهنگی و برنامه ریزی فرآیند تولید، پیگیری مستمر روند اجرائی سفارشات مشتری و تحویل صد در صد به موقع محصول به مشتری را برعهده دارد.

دپارتمان بازرگانی

این بخش از شرکت واحد های تدارکات وخرید، فروش و توزیع را در برمیگیرد ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، مذاکرات و انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشتریان، خرید مواد اولیه، قطعات و ملزومات، تجهیزات تولیدی و اندازه گیری، فروش محصولات ایران اگزوز توسط واحد بازرگانی انجام می گیرد.

آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه های واحد تضمین کیفیت مجهز به تجهیزات تست خستگی، تست نشتی، تست نویز، تست دوام، تست سختی، تست ضخامت سالت اسپری و سایر ابزارآلات دقیق اندازه گیری و بازرسی می باشد. محصولات توسط پرسنل مجرب و آموزش دیده و بااسفاده از متدهای تامین کننده نیاز های مشتری مورد تست قرار می گیرد.

دپارتمان تعمیر و نگهداری

این واحد از یک سیستم نگهداری و تعمیر پیشگیرانه جامع برخوردار می باشد که ضمن کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات و به حداقل رساندن خرابی های پیش بینی نشده، تجهیزات کلیدی تولید را شناسایی کرده و فعالیت های تعمیر به منظور اطمینان از تداوم و استمرار برنامه ریزی می کند.

دپارتمان مهندسی

مرجع دریافت، تولید، تدوین، بازنگری و ارائه کلیه مستندات مهندسی اعم از نقشه ها، مشخصات ویژه، استانداردها، فرآیندهای ساخت و تولید و ارائه مدارک PPAP جهت تایید نمونه تولیدی و سایر اسناد مرتبط بوده و با نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها و انجام فعالیت های APQP با مشارکت سایر واحد ها تامین نیازمندی های مشتری را تضمین می کند.

دپارتمان تضمین کیفیت

این واحد درتعامل با سایر واحد ها در مراحل دریافت، حین فرآیند و محصول نهایی را جهت اطمینان از جاری بودن خواسته های مشتری و انطباق محصولات تولیدی با شمخصات و استاندارد های موردنظر را در قالب سیستم های مدیریت کیفیت برعهده دارد. برای تحقق این هدف ضمن جلوگیری از ادامه فرآیندها و تولیدات نامنطبق، با بهره گیری از تکنیک های پیشرفته ای چون MSA، SPC، DOE و سایر فنون مشابه کیفیت و انطباق محصولات با مشخصه های مشتری را تضمین می نماید. فعایت های مذکور بر مینای طرح های کیفی که در قالب فعالیت های APQP و به صورت تیمی و با مشارکت واحد تضمین کیفیت تهیه گردیده، صورت می پذیرد.

خط تولید

متشکل از واحد های برشکاری ورق و لوله، پرسکاری، خم کاری، دوخت، ماشینکاری، آبکاری، و جوشکاری با داشتن نیروهای متخصص و آموزش دیده و با استفاده از شیوه های نوین در مدیریت تولید مانند مدیریت مشارکتی، JIT، SMED، PPM، LCA و استفاده از فرآیند های ساخت و تولید به روز شده، سعی در جهت افزایش راندمان، اعمال تغییرات سریع در خط تولید، کاهش ضایعات، دوباره کاری، برگشتی محصول و از همه مهمترپیاده سازی خواسته های مشتری در قالب یک چرخه ی تولید، با بکارگیری یک سیستم مدون شناسایی وردیابی، در هر مرحله از تولید و پس از آن براحتی قابل شناسایی و ردیابی می باشند